fredag 7. mars 2008

Kvinners rettigheter på veien mot et multikulturelt samfunn

"Et viktig aspekt ved likestillingen i Norge som i stor grad har vært neglisjert, og som dessverre mangler mye av det momentet og den kraften som har karakterisert norsk kvinnekamp, er kampen for solidaritet med og likestilling for innvandrerkvinner. Den første sosiale situasjonen som påvirker minoritetskvinner i Norge, og som vi vil ta opp til debatt, er altså forholdet mellom norske feminister og minoritetskvinner. Min erfaring er at en stor del etnisk norske kvinnerettsforkjempere blir passive i møtet med overgrep, vold og mangel på likestilling som rammer store grupper av minoritetskvinner. Det er nesten så man skulle tro at likestilling mellom kjønnene er noe som først og fremst ses som viktig for den etnisk norske delen av befolkningen. Én mulig forklaring er at det settes for mye lit til at staten skal løse minoritetskvinners problemer. Resultatet av dette er passivisering av den kvinnekampen som burde fortsette med uforminsket styrke i de sektorer av samfunnet der innsikter og praksis fra norsk kvinnekamp ennå ikke har vunnet innpass."

Erlinda Muñoz, Utrop, 06.03.08
Norske feminister har nok blitt veldig flinke til å tolerere den urett som ikke rammer dem selv. Det gjør vi kanskje alle i større eller mindre grad, men de er samtidig stolte av det.
Vi kan jo ellers se på årets paroler på kvinnedagen:
"Fant årets 8. mars-paroler, og de er jo like inspirerende som alltid. Jeg er fortsatt imponert over at internasjonal kvinnesolidaritet betyr å overlate afghanske kvinner til Taliban, også kjent for å kappe hodet av lærere bare fordi de lærer små jenter å lese.
[...]
Kriminaliser horekundene NÅ!
Hev kvinnelønna! Likelønn nå!
6-timers normalarbeisdag med full lønnskompensasjon!
Likestill skift og turnus nå!
Avtalefestet pensjon skal bestå! Det gir vi oss aldri på!
Befolkningsveksten begynner ikke alltid på soverommet - Ja til assistert befruktining for lesbiske!
Nei til abortregister! Forsvar abortloven!
Fred og trygghet for afghanske kvinner! Hent soldatene hjem!
Til kamp mot kjønnslemlestelse!
Ikke "bare flørting" - si nei til seksuell trakassering!
Kamp mot incest og seksuelle overgrep mot barn!
Rosa prinsesser og tøffe superhelter? Nei til snevre barndommer!
Full barnehagedekning! Flere førskolelærere!
Ja til likelønn! Veto mot EUs tjenestedirektiv!"
Vampus.blogspot.com, mars 03, 2008
Bortsett fra omskjæring (det skulle bare mangle) er det faktisk ikke noe som helst som går konkret på religion og kultur som undertrykkende mekanismer hos innvandrerbefolkningen. Dette hadde ikke vært så ille hvis det ikke tradisjonelt hadde vært en skyteskive for feministene. Men nå er det helt stille.

Jeg må understreke at refsen ikke handler om at høyresiden alltid har vært så mye bedre. Det er det ingen grunn til å tro. Både konservatisme og liberalisme har handikap i møte med religioner. Konservatismen pleier å like religioner, mens liberalismen, på tross av intellektuell kritikk av religion, tillater det aller meste.
Det det handler om er at venstresiden har vingeklippet seg selv på et sentralt område, og enda verre, kritikken av religion som undertrykkende mekanisme er et område der historien har gitt venstresiden rett.
Og så skal dette bare kastes vrak på.

Ingen kommentarer: